Bedrijfscontinuïteit


In het huidige informatietijdperk kan een haperende informatiestroom desastreuze gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Uw bedrijfsleiding staat voor de moeilijke keus om risico’s weg te werken, hetgeen vaak grote investeringen betekent, of om risico’s te accepteren.
Informatiebeveiliging Zorg Zuid helpt u een pragmatische afweging te maken.

Continuïteitsbeheer is het proces van voorbereiding op ernstige verstoringen en nadenken over herstel van bedrijfskritische processen van uw bedrijf. Continuïteitsbeheer heeft naast een sterke informatiecomponent een relatie met calamiteitenplan, brand, explosie en ontruiming.
Informatiebeveiliging Zorg Zuid kan u helpen bij de analyses, het maken van een continuïteitsplan en bij het testen en oefenen. Wij hebben ervaring om bedrijfscontinuïteit integraal met de facilitaire kant van calamiteitenplanning aan te pakken.