Informatie audit


U wilt weten hoe de status is van uw informatieveiligheid en u vraagt zich af:
  • In hoeverre is mijn bedrijf compliant aan de norm?
  • Hoe kan ik aantoonbaar maken dat mijn bedrijf ‘in control’ is?
  • Wat is de effectiviteit van genomen informatieveiligheid maatregelen
  • Houden mijn mensen zich aan de afgesproken werkprocedures?
  • Zijn wij klaar voor het bezoek van de toezichthoudende instantie?

Een quickscan of een formelere audit kan u antwoord geven op deze vragen.
Informatiebeveiliging Zorg Zuid heeft ervaren auditors ter beschikking. U kunt denken aan audits op uw ICT omgeving, en tegen de normen NEN7510, ISO27001/ISO27002.