Bewustwording


Een van de moeilijkste onderdelen van informatiebeveiliging is waarschijnlijk het cultuuraspect, ook wel awareness of bewustwording genoemd.
Informatiebeveiliging Zorg Zuid kan u helpen de veiligheidscultuur te vergroten. Wij staan voor een pragmatische werkwijze die neerkomt op aanpakken van relevante thema’s op de werkvloer. Een discussie op de werkvloer over praktische informatieveiligheidsthema’s vergroot het veiligheidsbewustzijn meer dan flyers.
Vanuit een pragmatische visie sluiten wij een bewustwordingsprogramma bij voorkeur aan op al bestaande onderdelen van een veiligheidscultuur. Voorbeelden van bestaande veiligheidscultuur zijn: patiëntveiligheid, omgang gevaarlijke stoffen, fysieke beveiliging, medicatieveiligheid, etc.

Een paar voorbeelden van activiteiten die
Informatiebeveiliging Zorg Zuid voor u kan verzorgen:
  • Presentaties die aansluiten bij diverse doelgroepen binnen uw bedrijf, van directie tot de werkvloer. Praktijkvoorbeelden uit het hele land staan centraal.
  • Evaluatie veiligheidscultuur volgens de IZEP methode uit de zorg. Binnen dit instrument zijn een aantal thema’s gedefinieerd die relevant zijn voor het thema informatieveiligheid.
  • Een veiligheidsronde over afdelingen samen met de afdelingsmanager geeft zicht op veilig gedrag ter plaatse. Een veiligheidsronde resulteert in een verbeterplan.
  • Een mystery guest stelt uw beveiliging op de proef. Kan de mystery guest bij vertrouwelijke informatie komen?