Coaching Security Officer


Uw bedrijf voelt de noodzaak om informatiebeveiliging te regelen. U hebt een medewerker die als information security officer dit traject zal trekken.
Informatiebeveiliging Zorg Zuid helpt u een vliegende start te maken en kan uw security officer coachen en trainen on the job.
Informatiebeveiliging is een proces dat de verbetercyclus van ‘Deming’ volgt.
Informatiebeveiliging Zorg Zuid begeleidt uw bedrijf bij de eerste cyclus waarna uw eigen security officer het informatiebeveiligingsproces zelfstandig gaande kan houden.
Het coachingstraject geeft u de beschikking over alle beleids- en procestemplates van
Informatiebeveiliging Zorg Zuid.